goed voor elkaar!
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Welkom op de website van CBS de Wiekslag
CBS De Wiekslag in Bleiswijk is een kleinschalige basisschool waar kinderen in een prettige en veilige omgeving komen om te spelen, te leren en zich te ontwikkelen.
Onze school wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten goed voor elkaar zijn en waar het onderwijs goed voor elkaar is.
Dat werkt: de inspectie beoordeelt de school positief, de leerlingen presteren op niveau en uit het vervolgonderwijs komen goede berichten.
Dit alles in een positief (pedagogisch) klimaat en in een prettige sfeer.