goed voor elkaar
De kleuters en groep 3 werken de komende periode tot aan de zomervakantie over dieren