goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Ouderavond 'de dynamische driehoek'

Agenda Wiekslag 2018-2019 - Ouderavond 'de dynamische driehoek'

Data:
02-04-2019
19:30 - 21:00
Op dinsdagavond 2 april organiseren de Wiekslag en de OR een ouderavond met het thema: 'De dynamische driehoek'. Zoals u weet werken, wij op De Wiekslag met de methode Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Als u als ouder voor deze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. De school leert de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en keuzes. Het is belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school, hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op school. De dynamische driehoek laat het belang van de samenwerking zien tussen uw kind, u als ouder en de leerkrachten. We gaan ons verdiepen in deze samenwerking. Wat zijn onze verwachtingen van elkaar? De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining. Vanaf 19.15 bent u welkom voor een kopje koffie of thee. We hopen dat u in de gelegenheid bent om deze avond aanwezig te zijn.