goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht

Studiemiddag CBS de Wiekslag

18-04-2018
Vandaag hebben de leerkrachten van de Wiekslag ook flink geleerd. De vorige bijeenkomst, deze bijeenkomst en de aankomende bijeenkomsten gaan over 'de kunst van het lesgeven'
In de cursus 'de kunst van het lesgeven' krijgen we uitleg over de verschillende aanpakken van het lesgeven. Het is belangrijk om een doorgaande lijn te hebben in een school. Door middel van overleg en uitwisselen krijgen we een goed beeld van elkaars lesgeven. Met behulp van de cursus kunnen we op een inspirerende manier leren van en met elkaar. 

Dit schooljaar hebben we nog 2 bijeenkomsten gepland staan, op 30 mei en 27 juni. Op deze dagen zijn alle kinderen dan ook weer om 11.45 uit.