goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht

High tea voor de ouderraad

22-06-2018
Ook dit jaar hebben we vaak een beroep gedaan op de Ouderraad. De ouderraad heeft de school ondersteund bij verschillende feesten en evenementen. Omdat we als school erg blij zijn met deze vrijwillige hulp werd het eens tijd om de ouderraad in het zonnetje te zetten. Op woensdag 20 juni werd de ouderraad uitgenodigd voor een high tea. Juf Marieke heeft samen met groep 8 de zoete en hartige hapjes klaargemaakt. Via deze weg willen we de leden van de ouderraad nogmaals bedanken voor dit fijne jaar en alle hulp die ze geboden hebben!