goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, meer...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht

Schoolreisje

19-09-2018
We kijken terug op een geslaagde dag! De groepen zijn met de bus naar hun bestemming gebracht. De groepen 1 en 2 zijn naar Plaswijckpark geweest, groep 3 en 4 naar Drievliet, groep 5 en 6 naar Duinrell en groep 7 en 8 naar de Efteling. In de loop van de week kunt u de foto's van verschillende groepen verwachten.