goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Vandaag zijn we na een lange periode weer gestart op school! Een compliment voor alle ouders en...

De juffen hard aan het werk!

10-10-2018
Vandaag is er een studiedag op CBS de Wiekslag. Het afgelopen schooljaar zijn we begonnen met 'de kunst van het lesgeven'. Het geven van een goede les is niet alleen een vak, maar ook een kunst. We proberen het didactisch handelen, klassenmanagement en pedagogisch klimaat en de keuzes in het lesprogramma te combineren tot een doelgerichte les. Iedere leerkracht op de Wiekslag heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is.

Op de foto's is te zien hoe hard we aan het werk zijn!