goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Ook dit jaar zijn we weer met een spetterende opening gestart aan ons projectweek. Een aantal...

Pasen

10-04-2019
De komende weken zullen in alle groepen bijbelverhalen worden verteld rondom Pasen om zo naar de viering toe te werken. Op maandagochtend 15 april zal de paasviering plaatsvinden (dit in verband met de Centrale Eindtoets van groep 8). We starten de ochtend met het paasontbijt, aansluitend is in iedere groep de paasviering. De leerlingen hoeven die ochtend niet thuis te ontbijten. Op 19 april is het Goede Vrijdag. Op deze dag is er geen school.

Gezamenlijk knutselen we dit jaar palmpaasstokken, misschien heeft u ze al in de klassen zien staan? We leren de kinderen over het verhaal van Jezus. De palmpaasstokken vullen dit verhaal aan door hun symbolische betekenis:
  • Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.
  • Versiering: benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.
  •  (Brood)haantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de opstanding.
  • (Paas) eieren: zijn een teken van nieuw leven en verwijzen zo naar de opstanding van Jezus.
Het is een traditie om de palmpaasstok weg te geven aan iemand die wel een beetje hoop kan gebruiken. Bijvoorbeeld aan iemand die ziek, eenzaam of oud is en daarom niet meer thuis kan wonen. Deze gedachte moedigen we bij de kinderen ook aan. De kinderen van groep 5 brengen a.s. donderdag hun kruizen naar verzorgingshuis De Tuinen. Fijn dat juf Rona en de ouderraad (de paascommissie) deze paasstokken hebben kunnen regelen. We hopen op een fijne viering met elkaar.