goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, meer...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht

Centrale Eindtoets

16-04-2019
Van dinsdag 16 april tot en met donderdag 18 april maken de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets. Alle leerlingen van groep 8 in Nederland zijn verplicht om een eindtoets te maken aan het eind van de basisschool. Deze eindtoets meet verschillende vaardigheden bij kinderen. Het is belangrijk dat de 3 ochtenden waarop de Centrale Eindtoets in groep 8 wordt afgenomen in alle rust kunnen verlopen. Op de gangen en tijdens het buiten spelen zal hier nog meer rekening worden gehouden.

We wensen de leerlingen van groep 8 heel veel succes!