goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, meer...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht

Praktijkexamen verkeer

17-04-2019
Vandaag vond het praktijkexamen verkeer plaats. De kinderen van groep 7 hadden zich goed voorbereid op dit examen. Via deze weg kunnen we u mededelen dat alle leerlingen zijn GESLAAGD voor hun praktijkexamen! Van harte gefeliciteerd groep 7!

Een aantal foto's zijn
hier te vinden.