goed voor elkaar
De COBI-klas De COBI-klas is begonnen! Er zijn al heel veel leerlingen en leerkrachten...

Fietsen versieren

18-07-2019
traditiegetrouw worden in de laatste schoolweek de kleuterfietsen vakantieproof gemaakt. De kinderen.......
traditiegetrouw worden in de laatste schoolweek de kleuterfietsen vakantieproof gemaakt. De kinderen hebben voorafgaand aan het versieren hun fiets een grondige schoonmaakbeurt gegeven. Nadat de fiets weer helemaal spic en span was, kon de fiets versierd worden. Mooie slierten van crêpe papier wapperden door de wind. Ook zag je mooie rietjes tussen de spaken en hadden alle kinderen een zelfgemaakte vlag op hun stuur. Het fietsen versieren werd afgesloten met een 'Tour de Wiekslag', een moment waarop ouders en andere belangstellende konden komen kijken naar onze prachtig versierde fietsen. Hulpouders, bedankt!

foto's