goed voor elkaar
De kleuters en groep 3 werken de komende periode tot aan de zomervakantie over dieren

Gezamenlijke startviering 'Wie ben jij '?

04-09-2019
Afgelopen woensdag 4 september vond de startviering van CBS De Wiekslag en CBS De Poort voor het schooljaar 2019 - 2020 plaats. Het "Open Hof" had zijn deuren voor ons open gezet. Bij deze nogmaals onze dank hiervoor!
In een lange vrolijke stoet gingen de kleuters en groep 3 en 4 wandelend naar CBS De Poort om daar de kinderen van de onderbouw op te halen. Juf Suzanne opende de viering die het thema had "Wie ben jij?"

Afgelopen woensdag 4 september vond de startviering van CBS De Wiekslag en CBS De Poort voor het schooljaar 2019 - 2020 plaats. Het "Open Hof" had zijn deuren voor ons open gezet. Bij deze nogmaals onze dank hiervoor!

In een lange vrolijke stoet gingen de kleuters en groep 3 en 4 wandelend naar CBS De Poort om daar de kinderen van de onderbouw op te halen. Juf Suzanne opende de viering die het thema had "Wie ben jij?" Juf Roos en Juf Magdalena (leerkrachten van CBS De Poort) hebben samen een toepasselijk en leuk toneelstuk over het thema opgevoerd. Dit werd door de kinderen ademloos gevolgd. De viering werd afgesloten met het lied: "Je mag er zijn".

Na deze viering vond er nog een viering voor de bovenbouw, van beide scholen, plaats.Ook tijdens deze viering werd enthousiast door de kinderen meegezongen.

Deze viering draagt ertoe bij dat we met zijn allen een fijn schooljaar tegemoet gaan! We hebben er zin in!

De foto's kunt u hier vinden.