goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Volgende week is het zover: hét kamp in Ter Aar! Een heel fijne, gezellige en onvergetelijke...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht

Gezamenlijke startviering 'Wie ben jij '?

04-09-2019

Afgelopen woensdag 4 september vond de startviering van CBS De Wiekslag en CBS De Poort voor het schooljaar 2019 - 2020 plaats. Het "Open Hof" had zijn deuren voor ons open gezet. Bij deze nogmaals onze dank hiervoor!

In een lange vrolijke stoet gingen de kleuters en groep 3 en 4 wandelend naar CBS De Poort om daar de kinderen van de onderbouw op te halen. Juf Suzanne opende de viering die het thema had "Wie ben jij?" Juf Roos en Juf Magdalena (leerkrachten van CBS De Poort) hebben samen een toepasselijk en leuk toneelstuk over het thema opgevoerd. Dit werd door de kinderen ademloos gevolgd. De viering werd afgesloten met het lied: "Je mag er zijn".

Na deze viering vond er nog een viering voor de bovenbouw, van beide scholen, plaats.Ook tijdens deze viering werd enthousiast door de kinderen meegezongen.

Deze viering draagt ertoe bij dat we met zijn allen een fijn schooljaar tegemoet gaan! We hebben er zin in!

De foto's kunt u hier vinden.