goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, meer...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht

Schoolfotograaf

05-09-2019
Vandaag is de schoolfotograaf begonnen met het maken van foto's van onze kinderen. De kinderen doen het ontzettend goed! Morgen worden er nog meer
Vandaag is de schoolfotograaf begonnen met het maken van foto's van onze kinderen. De kinderen doen het ontzettend goed! Morgen worden er nog meer foto's gemaakt! 

Denkt u aan de broertjes-zusjes foto's van kinderen die niet op school zitten? Vanmiddag (donderdag) is hier gelegenheid voor. U kunt uw kinderen op de lijst zetten tegenover juf Suzanne. 

We zijn b
enieuwd naar de resultaten!