goed voor elkaar
Kanjerweek op de Wiekslag en de Poort

Op weg naar het kerstfeest

09-12-2020
Nu de Sint is uitgezwaaid bereiden we ons voor op het kerstfeest.
We versieren de klassen en de bomen staan al in volle glorie te stralen!