goed voor elkaar
De kleuters en groep 3 werken de komende periode tot aan de zomervakantie over dieren

Kunst bij de kleuters !

07-04-2021
De komende weken wordt er bij de kleuters gewerkt met thema kunst. In de kring zullen we samen kennismaken met verschillende schilders en kunststijlen bespreken. Wat is mooi, en waarom? Kunst is voor iedereen anders! Uiteraard gaan de kinderen zelf ook lekker aan de slag!
De komende weken wordt er bij de kleuters gewerkt met thema kunst. In de kring zullen we samen kennismaken met verschillende schilders en kunststijlen bespreken. Ook wordt er gekeken en gewerkt rondom andere kunstvormen zoals toneel, dans en musical. Wat is mooi, en waarom? Kunst is voor iedereen anders! Uiteraard gaan de kinderen zelf ook lekker aan de slag!