goed voor elkaar
Afgelopen week zijn we dan echt gestart. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 worden komend jaar...

Tot 10 januari!

17-12-2021
We kijken terug op een heel fijne kerstviering met elkaar. Er is samen gevierd en gegeten. We bedanken de ouders van de ouderraad voor alle hulp.