goed voor elkaar
De COBI-klas De COBI-klas is begonnen! Er zijn al heel veel leerlingen en leerkrachten...

Tot 10 januari!

17-12-2021
We kijken terug op een heel fijne kerstviering met elkaar. Er is samen gevierd en gegeten. We bedanken de ouders van de ouderraad voor alle hulp.