goed voor elkaar
Vandaag zijn alle kinderen aan de slag gegaan met uitdagende reken-wiskundeonderwerpen. Deze keer...

Tot 10 januari!

17-12-2021
We kijken terug op een heel fijne kerstviering met elkaar. Er is samen gevierd en gegeten. We bedanken de ouders van de ouderraad voor alle hulp.