goed voor elkaar
Afgelopen week zijn we dan echt gestart. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 worden komend jaar...

Talentum

14-02-2022
Dit schooljaar is Spectrum gestart met Talentum.
Talentum is een speciale lesplaats voor leerlingen die naast begaafde capaciteiten ook belemmerende gedrags- en leerproblemen ervaren.