goed voor elkaar
Vandaag zijn alle kinderen aan de slag gegaan met uitdagende reken-wiskundeonderwerpen. Deze keer...

Talentum

14-02-2022
Dit schooljaar is Spectrum gestart met Talentum.
Talentum is een speciale lesplaats voor leerlingen die naast begaafde capaciteiten ook belemmerende gedrags- en leerproblemen ervaren.