goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.

Grote Rekendag

30-03-2023
Vandaag zijn alle kinderen aan de slag gegaan met uitdagende reken-wiskundeonderwerpen. Deze keer rond het maken van afval, hergebruiken en verminderen van afval. Er is hard gewerkt door iedereen!