goed voor elkaar
27Jan
De leerlingen van groep 9 krijgen elke woensdag thematisch onderwijs aangeboden. Dit bestaat het...
OR
 
                                                                                     

In de wandelgangen wordt de ouderraad (OR) wel de feestcommissie van de Wiekslag genoemd. En dat klopt ook wel een beetje. Want de ouderraad helpt het team door het jaar heen bij de feesten en evenementen op school. Van de schoolreis en het Paasontbijt tot de muziekavond en de avondvierdaagse zijn de leden van de ouderraad actief om hier een geslaagde en gezellige gebeurtenis van te maken.
Het werk van de ouderraad kent ook serieuze kanten. Zo verzorgt deze groep namens de ouders kaarten en bossen bloemen wanneer het bij een van de teamleden tegenzit. Daarnaast int de penningmeester van de OR de jaarlijkse ouderbijdrage.
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij komen acht keer per jaar bij elkaar om de activiteiten door te spreken. Kleinere commissies va
n twee of drie leden bereiden samen met een vertegenwoordiging van het team een gebeurtenis als het Sinterklaasfeest of het afscheid van groep 8 voor. De onderlinge gezelligheid staat bij de vergaderingen en werkzaamheden voorop.
 
 
 
De ouderraad 2019-2020:
Annemieke Bakker - voorzitter (groep 1 en 5)
Anouk van Onna - penningmeester (groep 6 en 8)
Nancy Roeloffs - Secretaris (groep 3 en 5)
Anja van Stam (groep 5, 8)
Nancy Brewster (groep 6)
Laxmie Soeltan (groep 3)
Bianca van Ophemert (groep 4 en 8)

Agnes Breekweg (groep 3 en 6)
Irma de Bruin (groep 3)
Linda Zwiers (groep 7)
Petra Tuijl (groep 3, 5 en 6)
Rosanna Joemmanbaks (groep 1)

(Rosanna staat niet op de foto)

Contact met de ouderraad kan via een van de leden of via
wiekslagouderraad@gmail.com .