goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Daar gingen we dan; 17 september om 8.40 vertrokken we van Bleiswijk richting Ter Aar. De zon...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
OR
 
                                                                                     

In de wandelgangen wordt de ouderraad (OR) wel de feestcommissie van de Wiekslag genoemd. En dat klopt ook wel een beetje. Want de ouderraad helpt het team door het jaar heen bij de feesten en evenementen op school. Van de schoolreis en het Paasontbijt tot de muziekavond en de avondvierdaagse zijn de leden van de ouderraad actief om hier een geslaagde en gezellige gebeurtenis van te maken.
Het werk van de ouderraad kent ook serieuze kanten. Zo verzorgt deze groep namens de ouders kaarten en bossen bloemen wanneer het bij een van de teamleden tegenzit. Daarnaast int de penningmeester van de OR de jaarlijkse ouderbijdrage.
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij komen acht keer per jaar bij elkaar om de activiteiten door te spreken. Kleinere commissies va
n twee of drie leden bereiden samen met een vertegenwoordiging van het team een gebeurtenis als het Sinterklaasfeest of het afscheid van groep 8 voor. De onderlinge gezelligheid staat bij de vergaderingen en werkzaamheden voorop.
 
 
 
De ouderraad 2018-2019:
Annemiek Bakker, voorzitter (groep 1 en 4)
Agnes Breekweg (groep 2 en 5)
Angelique Hordijk (groep 5 en 7)
Carola Kleijweg, secretaris (groep 1 en 4)
Ninke van der Meulen (groep 1 en 4)
Anouk van Onna - penningmeester (groep 5 en 7)
Anja van Stam (groep 4, 7)
Diane Vrolijks (groep 8)
Vicky Wassenaar (groep 7)
Nancy Brewster (groep 5)
Laxmie Soeltan (groep 2)
Bianca van Ophemert (groep 3 en 7)

Agnes, Laxmie en Anouk staan niet op de bovenstaande foto

Contact met de ouderraad kan via een van de leden of via
wiekslagouderraad@gmail.com .


 
 

VACATURE:
 
Ouderraad (OR) zoekt 4 enthousiaste ouders om de OR CBS De Wiekslag te versterken i.v.m. vertrek van 4 leden
 
Wil je meer betrokken zijn bij de school van je zoon of dochter? Vind je het leuk om een steentje bij te dragen aan school en andere ouders te leren kennen? Of denk je graag mee over activiteiten, zoals schoolreisje, kerst en sportdag? Stap dan in de OR en organiseer leuke schoolactiviteiten, die bijdragen aan een goed schoolklimaat.

Wat doet de OR?
De OR is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van CBS De Wiekslag. Wij houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij werken in activiteitencommissies, die bestaan uit een aantal OR-leden en een leerkracht. Samen geven we invulling aan een activiteit en voeren deze gezamenlijk uit. Denk aan inkopen doen en uitdelen ervan, versieren van de school, opruimen, inspelen op spontane acties, stukje informatie schrijven voor de nieuwsbrief, schoolreisje regelen, helpen bij het zomerfeest en nog veel meer. Tevens beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage, die besteed wordt aan activiteiten.
Taken:
-    Meedoen met en meedenken over diverse activiteiten. (Mede) organiseren en assisteren van verschillende        activiteiten samen met het onderwijsteam zoals hierboven omschreven.
-    Samenwerken met andere OR-leden: het team staat voorop.
-    Bereid om tijd in de OR te steken; lid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
-    Bijwonen, meedoen en meedenken in de vergaderingen van de OR. Er wordt ca. 7 keer per schooljaar vergaderd                          in de avonduren. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Het                    team wordt tijdens deze vergaderingen altijd vertegenwoordigd door een vast teamlid.
-    Beschikbaar zijn voor minimaal één commissie/activiteit per schooljaar inclusief het aanwezig zijn bij extra                                                                                  ingeplande momenten voor het bespreken van de planning van de betreffende commissie, uitvoering en      taakverdeling.
-    Ervaring en/of bijzondere vaardigheden zijn niet nodig.
Wij verwachten een positieve houding ten opzichte van de school en de activiteiten van de OR om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de georganiseerde activiteiten op school. Een enthousiast lid wordt gekenmerkt door beschikbaarheid, inzet, betrokkenheid, positiviteit en oprechtheid.

Wat te doen: 
Lijkt het je leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat? Dan nodigen wij je van harte uit om onderdeel te worden van de OR van CBS De Wiekslag, want wij kunnen je hulp heel goed gebruiken!
Heb je interesse of wil je meer informatie dan kan je één van de OR leden aanspreken of mailen naar wiekslagouderraad@gmail.com. Bellen/appen mag uiteraard ook: Annemieke Bakker 06-24373379.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
 
De Ouderraad CBS De Wiekslag