goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
We kijken terug op een geslaagde flessenactie....
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
OR
 
                                                                                     

In de wandelgangen wordt de ouderraad (OR) wel de feestcommissie van de Wiekslag genoemd. En dat klopt ook wel een beetje. Want de ouderraad helpt het team door het jaar heen bij de feesten en evenementen op school. Van de schoolreis en het Paasontbijt tot de muziekavond en de avondvierdaagse zijn de leden van de ouderraad actief om hier een geslaagde en gezellige gebeurtenis van te maken.
Het werk van de ouderraad kent ook serieuze kanten. Zo verzorgt deze groep namens de ouders kaarten en bossen bloemen wanneer het bij een van de teamleden tegenzit. Daarnaast int de penningmeester van de OR de jaarlijkse ouderbijdrage.
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij komen acht keer per jaar bij elkaar om de activiteiten door te spreken. Kleinere commissies va
n twee of drie leden bereiden samen met een vertegenwoordiging van het team een gebeurtenis als het Sinterklaasfeest of het afscheid van groep 8 voor. De onderlinge gezelligheid staat bij de vergaderingen en werkzaamheden voorop.
 
 
 
De ouderraad 2018-2019:
Annemiek Bakker, voorzitter (groep 1 en 4)
Agnes Breekweg (groep 2 en 5)
Angelique Hordijk (groep 5 en 7)
Carola Kleijweg, secretaris (groep 1 en 4)
Ninke van der Meulen (groep 1 en 4)
Anouk van Onna - penningmeester (groep 5 en 7)
Anja van Stam (groep 4, 7)
Diane Vrolijks (groep 8)
Vicky Wassenaar (groep 7)
Nancy Brewster (groep 5)
Laxmie Soeltan (groep 2)
Bianca van Ophemert (groep 3 en 7)

Agnes, Laxmie en Anouk staan niet op de bovenstaande foto

Contact met de ouderraad kan via een van de leden of via
wiekslagouderraad@gmail.com .