goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.
BSO Volta

Buitenschoolse opvang

Locatie Volta is gevestigd in basisschool CBS de Wiekslag in Bleiswijk. Locatie Volta is een knusse en gezellige opvang, waar we de kinderen opvangen in een ruimte met een huiskamersfeer, de aula en het gymlokaal. We bieden opvang voor kinderen van 4 tot 7 jaar van CBS de Poort en CBS de Wiekslag. Vanaf 8 jaar worden de kinderen opgevangen op locatie Habitat.

 

De buitenschoolse opvang op locatie Volta start zodra de school uit gaat. Bij ons kan je kind zich lekker ontspannen na een drukke schooldag. Op locatie Volta bieden we veel verschillende activiteiten die aansluiten bij de wensen en ontwikkelingen van de kinderen. De activiteiten zijn gericht op sport & bewegen, expressie & podium, fantasie & maken, samen & spel, wijs & ontdekken en groen & gezond. In de vakanties hebben we een themagericht vakantieprogramma met leuke activiteiten zoals intern als extern.

 

Openingstijden

Locatie Volta is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 tot 18:30 in de schoolweken.

Opvang voor voorschoolse opvang, woensdag, vrijdag en vakantieopvang zal plaatsvinden op locatie Chill. Locatie Chill is gevestigd in KBSO de Oosthoek.

 

BSO Habitat

Alle kinderen vanaf 8 jaar gaan naar onze locatie Habitat. Locatie Habitat is gevestigd in de Melanchthon Business school ( Wilgenlei 2b, 2665KN Bleiswijk). De kinderen kunnen hier allerlei activiteiten volgen op het gebied van sport, dans, expressie en creativiteit. Eerst wordt er bijgepraat met de kinderen en wat gegeten en gedronken. Daarna kunnen de kinderen kiezen uit een gevarieerd programma met verschillende activiteiten. Locatie Habitat is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:30 tot 18:30 het gehele jaar. Opvang op woensdag zal plaatsvinden op locatie Flexx Dependance, gevestigd in KBSO de Klimophoeve het gehele jaar.  

 

Contact

Mattheo Korsten

Website     https://www.partou.nl/bsovolta

Email         volta@partou.nl

Telefoon    06-21804045