goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
We kijken terug op een geslaagde flessenactie....
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Computerlessen
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen computerlessen. 
We besteden in deze lessen écht aandacht aan computervaardigheden.

In groep 4 doen we dat nog speels: met het programma Paint maken we tekeningen of kleuren we een kleurplaat in. Wel zorgen we ervoor dat de tekening of kleurplaat netjes wordt opgeslagen en de volgende les ook weer kan worden teruggevonden. Ook maken we gebruik van het computerprogramma "Werken met de computer". Spelenderwijs worden allerlei computervaardigheden geleerd, op zo veel verschillende niveau's dat dit programma tot en met groep 8 gebruikt wordt!

In groep 5 leren we opslaan in een eigen map. Deze map houden de kinderen totdat ze na groep 8 van school af gaan. Zo verzamelen ze een hoop computerwerk.
In dit schooljaar gaan we ook beginnen met het programma Word. Dit doen we met Word4kids.
  
In groep 6 leren we hoe we een werkstuk netjes in Word kunnen maken. Tijdens de lessen wordt een voorbeeldwerkstuk gemaakt, dat in de multomap wordt bewaard.
Ook besteden we aandacht aan mediawijsheid in de vorm van de lessen voor het
Diploma Veilig Internet.

Het werkstuk in Word breiden we in groep 7 en 8 verder uit, ieder jaar wordt er iets nieuws bij geleerd.
In groep 6 en 7 wordt ook aandacht besteed aan zoekmachines die geschikt zijn voor basisschoolleerlingen. Een opsomming hiervan vindt u op
deze pagina, elders op deze website.

PowerPoint leren we officieel in groep 7. Hoewel er dan al leerlingen zijn die al hebben geëxperimenteerd met PowerPoint bij hun spreekbeurt, leren ze toch nog veel nieuws. Zo'n PowerPoint heeft een vaste opbouw en dat moeten ze laten zien als de leerlingen later in groep 8 hun spreekbeurt houden.

Ook voor het leren programmeren is nu aandacht:
Bij de kleuters heeft de Bee-bot zijn intrede gedaan: een grappige bij die je kan programmeren!In groep 6 en 7 werken we sinds dit schooljaar met het programma Bomberbot: een webbased methode waarmee de kinderen via games de beginselen van het programmeren kunnen leren. Bij iedere missie wordt een nieuw programmeerconcept geleerd.

In groep 8 weten de kinderen al een hoop van het werken met de computer en internet, maar er kan altijd meer bij! Sinds vorig schooljaar zijn we begonnen met het leren programmeren met 
Scratch. Als vervolg op Bomberbot (zie hierboven) maken de kinderen nu hun eigen programma of game.

Als onze leerlingen naar de middelbare school gaan, zijn ze in staat de computer en internet verstandig en met vertrouwen te gebruiken.