goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Interne begeleiding en remedial teaching

 
Naast de klas: RT en IB
 
RT (remedial teaching)
Soms krijgt uw kind hulp van de eigen leerkracht in de groep, soms is dit hulp buiten de groep. De hulp buiten de groep noemen we remedial teaching. Juf Ans, juf Wil en juf Nel doen dit op maandag, dinsdag en donderdag. Deze hulp kan heel verschillend zijn: van hulp bij beginnend lezen tot rekenproblemen in de bovenbouw of lessen voor de leerlingen die meer aankunnen.
Veel van onze tijd gaat ook naar het begeleiden van onze leerlingen met een arrangement. Dit zijn kinderen, die speciale zorg nodig hebben om het onderwijs op de basisschool te kunnen volgen. Een begeleider vanuit het Samenwerkingsverband PPO Delflanden komt in de klas kijken en geeft ons adviezen hoe we met deze leerling het beste verder kunnen gaan. Wij kunnen dan in de klas en bij de RT weer gericht verder oefenen. Er kan ook hulp van buiten nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeute, die op school met deze leerling komt oefenen.
 
IB (interne begeleiding)
Een groot deel van dit werk bestaat uit het toetsen van de kinderen en het uitwerken van de resultaten. Deze resultaten komen in het zorgdossier, zodat we een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen. De resultaten worden met de leerkrachten besproken en er wordt bekeken of het goed gaat, wat beter kan en hoe we de kinderen het beste kunnen helpen.
 
Soms zit de IB-er bij het gesprek dat u met de leerkracht heeft. Een enkele keer kunnen we ook andere deskundigen hierbij uitnodigen, zoals bijvoorbeeld een logopedist of  fysiotherapeut.  Zo kunnen we samen met u en de leerkracht plannen en afspraken maken. Als er speciale hulp geboden wordt, maken wij een handelingsplan, waarin de aanpak beschreven staat.
De Interne Begeleider is verantwoordelijk voor de zorgstructuur van De Wiekslag. Heeft u vragen over deze zaken dan kunt u mij op maandag of donderdag op school bereiken of via de mail.
 
Conny Bijwaard
(conny.bijwaard@gmail.com)