goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, meer...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Groep 8

Groep 8

Vrijdag 17 januari:
  • Toets Aardrijkskunde hoofdstuk 3
  • Cito Rekenen
  • Cito spelling
  • Werkwoord spelling nakijken tot en met les 12
Huis werk voor week 4:

Maandag 20 januari:
  • blits 10
  • Cito werkwoord spelling
  • Cito Begrijpend lezen
Dinsdag 21 januari:
  • Naut 3,4
Woensdag 22 januari:
  • Begrijpend Lezen
Vrijdag 24 januari:
  • toets topo 3


ABC = Toets
ABC = Huiswerk of Weektaak
ABC= Nakijken