goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Nieuws van de leerkracht


Beste allemaal,

Het is weer even geleden dat er een bericht van ons stond, excuses hiervoor.

Hopelijk heeft u wel de foto's bekeken van de Kerststukjes maken, het fijne Kerstdiner (met dank voor alle hapjes!) en de baardagaam.

Een gezellig samen zijn tijdens het  Kerstdiner waar we uiteraard stil hebben gestaan bij de geboorte van Jezus, het verhaal hebben verteld met elkaar.

Vanaf januari de spreekbeurten ohhh altijd spannend om voor de klas te doen! Zo zo trots hoe de leerlingen dit gedaan hebben maar ook.... hoe de tips en tops gegeven werd door de leerlingen, geweldig!

Met rekenen zijn we nu met 'onder elkaar optellen' , cijferend rekenen.
Ook het vermigvuldigen en delen  gaat ruim over het tiental ( 129 : 3 =42  maar ook met rest dus bijv.  308 : 3 = 102 rest  2) .
Hier blijkt wederom dat de tafels zooo belangrijk zijn, alstublieft blijft u deze oefenen!

Door het overlijden van mijn moeder en ziekte van Irene waren er wisselingen maar fijn dat juf Bianca en juf Jacobien er waren!
TOP dat zij verder zijn gegaan met het Project Techniek en Pasen!

Juf Irene is nog steeds niet hersteld, heel vervelend voor haar want als er een juf is die voor de klas en kinderen wil staan, is zij het!
Gelukkig kunnen we het goed oplossen:, juf Bianca (leerkracht groep 4 en moeder Linda) is er de maandag en ik (Helga) di. t/m vr.
 Na de meivakantie op de maandag juf Jacobien en di. t/m vr. Helga.   

De leerlingen heb ik uitgelegd/verteld over een werkstuk maken.  Zij hebben bij juf Christien (computerles) al een werkstuk gemaakt over 'Dolfijnen' welke ze mee genomen hebben naar huis, U heeft deze vast gezien en weten hoe een werkstuk in elkaar zit.
Nu moeten ze zelf thuis een werkstuk maken met eigen gekozen onderwerp. 
 Uiteraard is het meegegeven stencil een handleiding.  Het werkstuk uiterlijk 15 mei inleveren! En dit is echt echt uiterste inleverdatum, heb ik ook verteld in de klas. Mocht je in de meivakantie weggaan dan eerder beginnen.
We begrijpen dat niet ieder kan printen thuis, doe je werkstuk op een usb stick of mail naar mij en dan print ik uit op school, geen probleem (is wel zwart/wit). 

vriendelijke groeten,

Irene en Helga

 5 december
Bij het albumoverzicht van groep 6 kunt u foto's bekijken van de prachtige surprises welke gemaakt zijn.


27 november
Bij het albumoverzicht groep 6 kunt u een aantal foto's bekijken van een geslaagd bezoek van kinderboekenschrijver Thijs Goverde.


Beste ouders,

Fijn dat er zoveel inschrijvingen zijn voor de voortgangsgesprekken!

Zoals vermeld in de mail/info brief van de directie  willen wij graag in gesprek gaan  met u en uw kind. Door met uw kind over zijn/haar ontwikkeling te praten denken wij dat de betrokkenheid en het besef eigen verantwoordelijk van uw kind vergroot wordt.

De boekbespreking zijn achter de rug, iedere leerling heeft zijn/haar boekbespreking gedaan.
Heel spannend om voor de klas dit te doen!
Sommige leerlingen waren zenuwachtig/gespannen (logisch) maar een ieder heeft het gedaan.
Trots waren wij over het geven van Tips&Tops van medeleerlingen!
Tip; wat  kan een volgende keer beter gaan, waar moet je een volgende keer op letten.  Gevolgd door een Top wat heb je  ... goed gedaan.

Bij de computerles van juf Christien hebben de leerlingen geleerd hoe zij een werkstuk moeten maken. 
Een aantal leerlingen zijn al klaar met hun werkstuk over Dolfijnen.
De leerlingen weten nu hoe een werkstuk gemaakt moet worden, hoe ze plaatjes kunnen invoegen etc.
Het werkstuk over Dolfijnen krijgen zij uiteraard mee.

Met rekenen zijn we bezig met cijferend rekenen, dit gaat nu nog iets anders als u misschien gewend bent.

Voorbeeld;

                                           567
                                           445 +
     500 + 400 =           900
       60 +   40 =             100
          7  +      5 =                12 +
900 + 100 + 12 =   1012

Met de min sommen gaat het anders:

                                           637
                                           528 -
         600 - 500 =       100
            30 -    20 =          10
                7 -       8=        -    1
                                     
     100 + 10 - 1 =        109              Alles onder de 0 (nul) krijgt een - ervoor dus moet je eraf halen.

Dit lijkt misschien onlogisch (omdat u anders gewend bent) maar op deze manier krijgen de kinderen meer inzicht/reken inzicht ook het inzicht van de honderd-, tientallen en éénheden. 

Wij oefenen dagelijks, kort, de tafels. Deze zijn erg belangrijk voor het rekenen zoals eerder vermeld, Een aantal kinderen hebben hier nog veel moeite mee. Wilt u astublieft de tafels ook thuis blijven  oefenen, dit is echt heel belangrijk!

Het leren van toetsen geven wij altijd aan op het bord, de leerling krijgen een stencil mee met wat te leren en de datum van de toets erop.
Ook herinneren wij hun altijd: 'Denk eraan volgende week/over een paar dagen is er een toets, wat heb je er al aan gedaan?'. 
Onder het kopje 'huiswerk' staat ook de datum van de toets vermeld. Na de toets verwijderen we dit anders komt er, op een gegeven moment, een lange lijst van al gedane toetsen te staan.  Nu staat er nog de boekbespreking op maar deze zullen we binnenkort verwijderen (dit meer als voorbeeld dat we het op de site huiswerk zetten).
Uiteraard mag u helpen herinneren, helpen met leren van toetsen dit hebben ze ook nodig. Maar er zit ook een stukje eigen verantwoordelijkheid van de leerling in zoals bijv. het meenemen van stencil/toets.

Op 8 nov. kwam Tanja van de bibliotheek Langsingerland/Bleiswijk een introductie praatjes houden over vroeger/ laaaater.
Zij had een kistje bij zich met verschillende laatjes. Elke keer ging een laatje open met daarin....
Op deze manier leerden we over vroeger in Nederland; o.a. over les geven op school: je kleeg een 'plak' als je niet aan het opletten was, etc. 
Vroeger in Nederland/Europa van de Romeinen, 2e Wereld oorlog tot dichterbij en uiteindelijk de geschiedenis van Bleiswijk  want daar wonen wij en Bleiswijk heeft ook geschiedenis.

Wij hebben een leenkist met verschillende boeken in de klas hierover.

Dinsdagmiddag 21 nov. hebben wij een historische rondwandeling in Bleiswijk.
Maandagochtend 27 nov. komt de schrijver Thijs Goverde vertellen over ridders.


Sinterklaas komt eraan!

Wij hebben maandag 12 nov. lootjes getrokken. Op dit lootje staat voor wie je een surprise moet maken, 
Er staat op wat hij/zij leuk  vindt (idee evt. voor surprise) en wat hij/zij graag zou willen voor cadeautje(s).
Om teleurstellingen te voorkomen houd je je aan het bedrag van 6 euro en probeer je een leuke surprise te
maken met gedicht want tenslotte wil je dit zelf ook.
De surprise pak je in (gewoon een vuilniszak) met daarop de naam voor wie de surprise is en je gedicht voor diegene.

Mocht het lastig zijn om een surprise te maken of een cadeautje te kopen, geeft helemaal niks. 
Kom naar één ons (Irene of Helga) en het komt helemaal goed!

vriendelijke groeten,

Irene & Helga.7 oktober 2017.

Inmiddels zijn we goed gewend aan elkaar.

Tja wij zijn nu groep 6 en hierdoor ook wat andere regels en meer opdrachten in kortere tijd.  M.n. het laatste blijkt soms nog wat lastig te zijn. 
Wij voeren dit op en soms kan het zijn dat uw zoon/dochter iets moet afmaken na schooltijd. Dit doen wij uiteraard niet 'als straf' maar om uw kind te helpen tenslotte willen wij (Irene & Helga) en u, uw kind goed voor bereiden  groep 7 en verder.

Momenteel zijn we (extra) de tafels aan het herhalen en de spelling regels.
Zoals we hebben verteld op de informatie-avond zijn de tafels zooo belangrijk. Wilt u alstublieft deze ook thuis oefenen?

Een regel welke wij aanhouden is: 'Over de magische drempel van de klas, ga je stil aan je tafel zitten en lezen'.
Wow dit gaat goed,  612 +zijn we trots op!

Maar we hebben ook:

Een hele leuke week van de PauzeHap gehad.
We hebben filmpjes gezien over een gezonde PauzeHap, hebben blauwe bessen met druiven geregen op een saté stokje, komkommer gedipt in 100% pindakaas en nog veel meer. 
Zo ontzettend leuk dat op de laatste dag van deze week er zoveel gezonde, aparte Pauze Hapjes mee genomen werden! 
Een orka van komkommer, yoghurt met verschillende fruit, stokjes met fruit ach en zoveel meer. Goed gedaan!!!

Verhalenverteller Hans van Woerkom kwam bij ons een prachtig verhaal vertellen, we hebben genoten!

Van gymleerkracht meester Anthony leren wij ook veel. Hij heeft de suggestie gegeven aan de leerlingen: 'Bedenk met een groepje een gymles, welke voor ieder in de groep leuk is (dus bijv, niet alleen voetballen of iets dergelijks) maar minstens drie onderdelen'.  Hiermee zijn de leerlingen druk mee, leuk!

Komende week gaat groep 7 & 8 op werkweek naar Texel.  Helga gaat mee, Irene is dan de hele week voor onze groep.

Zoals bij 'huiswerk groep 6' staat, starten na de Herftvakantie de boekbesprekingen, spannend!
De titel van het boek moet uiterlijk deze week doorgegeven worden. 
Dit zodat de leerlingen bewust worden, zich voor kunnen bereiden.

Misschien zijn wij  soms wat streng maar doen dit in het belang van uw kind!

Wij zijn blij met onze groep 6 en gaan ervoor!

Irene & Helga.

Beste allemaal,

Wat een goed gevoel om te starten met een nieuwe groep 6.
De 'koppies' op maandag 21 augustus bij binnen komen, helemaal geweldig!

Voor juf Irene bekende leerlingen, voor juf Helga even aftasten.

Wij gaan er een goed, leerzaam en gezellig  jaar van maken.

De eerste week hebben wij m.n. ingezet op: 

- wij zijn groep 6
- wij zijn een groep dus zorgen voor elkaar

Deze tweede week o.a:

- wij zorgen voor een goede werkomgeving
- wij houden rekening met elkaar zodat een ieder zich kan concentreren

Dit laatste is belangrijk want het tempo gaat omhoog, de kinderen moeten meer laten zien wat zij aankunnen in een bepaalde tijd.
Klinkt misschien heftig en uiteraard bouwen wij dit op maar wij zijn groep 6 en wordt er meer verwacht qua concentratie/werkhouding/inzet/zelfstandigheid etc.
Irene en ik willen dit met de allerbeste bedoeling voor uw kind.

Wij gaan voor onze groep 6, zijn blij met deze groep!

Hopen u te zien op de informatie avond maandagavond 4 september om 20.00 uur.

vriendelijke groeten,

Irene & Helga.