goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Huiswerk

Huiswerk

Spreekbeurt:
Tussen 5 maart en 17 april gaan de leerlingen hun spreekbeurt houden. Een blad met tips hebben ze meegekregen naar huis. Voor vragen kunnen ze altijd bij de juffen terecht.

dinsdag 12 maart:  toets Engels unit 4 - lesson 1 en 2

De Engelse woordenlijsten zijn ook weer terug te vinden op www.wrts.nl. Hierop kunnen de leerlingen met hun school inloggegevens de woordjes op verschillende manieren oefenen en toetsen. 

dinsdag 19 maart: toets Engels unit 4 - lesson 1, 2 én 3