goed voor elkaar!
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Huiswerk

Huiswerk

Aardrijkskunde blok 2 donderdag 14 dec.

Kinderen mogen het boek mee naar huis nemen om zich goed voor te bereiden op de toets.
Wij gaan ervan uit dat u en uw kind hier zorgvuldig mee omgaan en do. 14 dec. het boek weer meenemen naar school.