goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Huiswerk

Huiswerk

Spreekbeurt:
Tussen 5 maart en 17 april gaan de leerlingen hun spreekbeurt houden. Een blad met tips hebben ze meegekregen naar huis. Voor vragen kunnen ze altijd bij de juffen terecht.dinsdag 15 januari: kleine toets Engels unit 3 - lesson 1

dinsdag 22 januari: kleine toets Engels unit 3 - lesson 2
het gemiddelde van deze twee kleine Engelse toetsen vormt samen 1 cijfer

woensdag 30 januari: toets aardrijkskunde hfst 3.

dinsdag 5 februari: toets Engels unit 3 - lesson 1, 2 én 3