goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
We kijken terug op een geslaagde flessenactie....
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Nieuws van de leerkracht

Nieuws van de leerkracht

Januari 2019:
Al bijna een half jaar in groep 7, wat gaat de tijd hard.
We hebben heel veel extra tijd besteed aan spelling, omdat veel kinderen dit nog erg lastig vinden. Gelukkig zien we dat alle  kinderen hierdoor de regels nu goed begrijpen. Het toepassen van de regels gaat ook steeds beter.
Alle kinderen presenteren een proefje aan de klas en leggen uit waarom er gebeurt wát er gebeurt.  Waarom blijft een gepelde mandarijn niet drijven en een ongepelde wel? Hoe maak je een eigen kompas en hoe werkt een kompas? Bij rekenen zijn we al helemaal gewend aan de verkorte manieren van +, -, x  en  :

Inmiddels zijn we vier weken op school en hebben we al hard gewerkt. Ik noem hier slechts een klein gedeelte van de dingen waar we mee bezig zijn:
Met rekenen hebben we verkorte manieren geleerd van plus-, min-, en keersommen. De eerste twee zitten er al goed in en de kinderen zijn er erg enthousiast over, het gaat veel sneller. De keersommen moeten we nog flink oefenen.
Bij de taalles leren de kinderen zelf een strip  maken. Binnenkort zult u de resultaten in de klas zien hangen.
Bij aardrijkskunde gaat het over de EU, best een moeilijk onderwerp. Toch kunnen  de kinderen inmiddels al veel voordelen en nadelen bedenken waarom samenwerken handig is. In het boek staat nog niet dat Engeland uit de EU gaat, het is leuk als de kinderen zelf al weten dat het boek niet  klopt.
De meeste kinderen moesten wel wennen aan het maken van huiswerk, maar nu gaat dat veelal goed. Vanaf volgende week komen de eerste toetsen eraan, sommige daarvan moeten thuis worden geleerd.
Deze week mochten we ook even lekker ontspannen in de Efteling. Het weer was gelukkig schitterend.

Klik hier voor onze fotoalbums.