De kinderen van groep 2 hebben genoten van een leuke muziekworkshop. Deze workshop werd aangeboden...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Huiswerk

Huiswerk

Huiswerk en weektaak:

Om de kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, krijgen de kinderen huiswerk en weektaken. Het huiswerk staat vetgedrukt en moet thuis worden gemaakt/geleerd. Voor de weektaak krijgen de kinderen op school een beetje tijd, maar veelal zullen ze thuis hier ook aan moeten werken.
Het huiswerk staat ook op het bord in de klas en kinderen schrijven dit zelf in hun agenda.


vr 25 mei: Taalverzorging 2 en Rekenen 3 en Begrijpend lezen 2
vr 25 mei: Tekstverwerken les 6.1 maken


do 24 mei: werkstuk inleveren
spreekbeurten vanaf 24 mei