goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Huiswerk

Huiswerk

Huiswerk en weektaak:

Om de kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, krijgen de kinderen huiswerk en weektaken. Het huiswerk staat vetgedrukt en moet thuis worden gemaakt/geleerd. Voor de weektaak krijgen de kinderen op school een beetje tijd, maar veelal zullen ze thuis hier ook aan moeten werken.
Het huiswerk staat ook op het bord in de klas en kinderen schrijven dit zelf in hun agenda.


ma 25 juni CITO rekenen en begrijpend lezen
di 26 juni CITO rekenen en begrijpend lezen
wo 27 juni CITO begrijpend lezen
wo 27 juni Toets geschiedenis thema 5
do 28 juni aardrijkskunde hfd 8 les 1 maken
do 5 juli Toets Naut thema 3


spreekbeurten vanaf 24 mei