goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
huiswerk

huiswerk


12-9 :    STAKEN

13-9 :   GS   1.2

14-9 :    toets TOPO 1, BLITS 1

17-9 :     NAUT 1.2

18-9 :    schoolreisje naar de EFTELING!!!

19-9 :    

20-9 :    toets rekenen: breuken, percentage en                   kommagetallen