010-5212635 info.cbsdewiekslag@spectrum-spco.nl

Praktische informatie

Over CBS De Wiekslag

Schoolgids

In onze schoolgids vind je meer over protocollen, verlof en relevante informatie.

Schoolgids

School- en gymtijden

Bekijk hier het overzicht van de tijden waarop wordt lesgegeven en wanneer gym plaatsvindt.

School en gymtijden

Vakantierooster

Bekijk hier alle vakanties en actuele perioden in een overzicht.

Vakantierooster

Ziekte & Verlof

Het melden van ziekte en het aanvragen van verlof kan worden gedaan via Parro.

Ziekte & Verlof

MR & OR

Lees hier meer over de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.

MR / OR

BSO

Buitenschoolse Opvang. Meer over de samenwerkingen, tijden en aanmeld-opties.

BSO

Documenten

Bekijk hier alle links naar documenten in een overzicht.

Documenten

Geïnteresseerd in onze school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!