010-5212635 info.cbsdewiekslag@spectrum-spco.nl

Ziek melden?

Is je kind ziek? Dat is altijd vervelend. Voor de meeste duidelijkheid willen wij zorgen voor de juiste communicatie.

 1. Vermeld het in Parro

  Open de Parro App of de website van Parro.

 2. Neem contact op met de leerkracht

  Stel de leerkracht op de hoogte dat jouw kind (vandaag) ziek is.

 3. Houdt de leerkracht op de hoogte indien langere ziekte

  Indien jouw kind langer ziek blijft, dien je de leerkracht hierover te berichten en op de hoogte te houden.

 4. Telefonisch

  U kunt ook bellen naar school.

Verlof

De Nederlandse overheid heeft in de wet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de Leerplichtwet staat dan ook omdat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat je jouw kind buiten de schoolvakanties een dag of paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld.

Lees in onderstaande documenten voor welke omstandigheden extra verlof kan worden aangevraagd.

Aanvraag extra verlof

Wil je buitengewoon verlof aanvragen? Neem de volgende stappen voor jouw verlofaanvraag:

 1. Formulier invullen

  Voor de aanvraag van verlof buiten schoolvakanties kun je het formulier ophalen bij de directie.

 2. Inleveren

  Na het inleveren of versturen van het formulier krijg je zo spoedig mogelijk een reactie op de aanvraag.

 3. Reactie

  Je ontvangt het formulier getekend terug.

Geïnteresseerd in onze school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!